Kontakt

Kontaktné údaje: FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Univerzitná 8215/1
010 26  Žilina
tel.:  0905 418 130
e-mail: feitshop@feit.uniza.sk